Regulamin Voucherów Partnerskich oznaczonych logiem Medical Art Clinic Podhale z dopiskiem „Partner” w wysokości 250 zł
Opublikowano:

1. Postanowienia ogólne

 1. Vouchery Partnerskie dotyczą zakupu wybranych, wymienionych na voucherze zabiegów oferowanych w Centrum Kosmetologii Profesjonalnej Medical Art Clinic Podhale.
 2. Promocją NIE są objęte zabiegi, których cena została już obniżona w ramach innej promocji – promocje nie łączą się.
 3. Akcją Promocyjną NIE są objęte zabiegi zakupione z wykorzystaniem jakichkolwiek innych voucherów rabatowych.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte kosmetyki.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte bony podarunkowe.

2. Zasady realizacji voucherów

 1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z vouchera partnerskiego.
 2. Jeden Voucher Partnerski może być wykorzystany do pojedynczej transakcji.
 3. Vouchery można wykorzystać do 31 grudnia 2024 roku, a zabiegi zrealizować w dowolnym momencie.
 4. W celu skorzystania z rabatu należy wręczyć Voucher Partnerski w rejestracji medycznej przy dokonywaniu zakupu.
 5. Zakup zabiegów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy zabiegów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi oraz kartami podarunkowymi.
 6. Realizacji podlegają tylko ważne Vouchery Partnerskie. Ważnym voucherem jest ten, który spełnia łącznie poniższe warunki: został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną; nie został już uprzednio zrealizowany; został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku przedstawienia do realizacji vouchera niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 6 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Vouchera.
 8. W przypadku przedstawienia do realizacji vouchera, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator jest uprawniony do zatrzymania vouchera celem ustalenia jego autentyczności.
 9. Po upływie ważności vouchera nie podlega on realizacji. Vouchery są ważne są do 31 grudnia 2024 roku.
 10. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Vouchera Partnerskiego w jakikolwiek sposób oraz przy zastosowaniu jakichkolwiek technik.
 11. Voucher Partnerski nie podlega sprzedaży osobom trzecim.
 12. Voucher podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji. Uczestnik, chcąc skorzystać z Vouchera Partnerskiego, zobowiązany jest oddać voucher do rejestracji medycznej.
 13. Voucher Partnerski nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Obowiązki informacyjne i postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.medicalzakopane.pl oraz w rejestracji medycznej Organizatora. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.

4. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.