Kup Voucher! Idealny pomysł na prezent!
Nowa placówka w Nowym Targu, kliknij!
Regulamin KONKURSU URODZINOWEGO Medical Art Clinic Podhale
Opublikowano:

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Medical Art Clinic Podhale M.Szczepaniak,
z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 7 , NIP: 7361741342

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa 31. maja 2023 do 5 czerwca 2023.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a firmy Medical Art Clinic Podhale.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067921482651 i portalu Instagram: https://instagram.com/medical_clinic_podhaleart?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na:

  • Polubieniu i udostępnieniu naszego posta konkursowego
  • Napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym życzenia dla kliniki
  • Zaproszeniu do wzięcia udziału w zabawie 2 osób

10. Każdy uczestnik może zgłosić kilka propozycji odpowiedzi.

11. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

12. Najciekawszy, najzabawniejszy lub najbardziej kreatywny komentarz konkursowy wygrywa. Laureatów konkursu wyłoni komisją złożona z zarządu.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

16. Nagrodami w konkursie są:

  • I MIEJSCE – Depilacja laserowa (pakiet 8 zabiegów) Do wyboru obszar: łydki, pachy, bikini, wąsik
  • II MIEJSCE – 1 x Termolifting
  • III MIEJSCE – 1 x Masaż podciśnieniowy na twarz

17. Nagrodę można odebrać umawiając się telefonicznie bądź w recepcji naszej kliniki.

18. Nagrodę należy wykorzystać najpóźniej do dnia 31 maja 2024, po tym czasie nagroda traci ważność.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@medicalzakopane.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Urodzinowy Konkurs).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medical Art Clinic Podhale w Zakopanem. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Medical Art Clinic Podhale.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Medical Art Clinic Podhale

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.