Kup Voucher! Idealny pomysł na prezent!
Nowa placówka w Nowym Targu, kliknij!
Regulamin KONKURSU “Świętujemy Dzień Mamy” z dnia 14.05.2024 r.
Opublikowano:

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Medical Art Clinic Podhale M.Szczepaniak, z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 7 , NIP: 7361741342
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
 3. Konkurs trwa od 14 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. (do godziny 12:00)
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a firmy Medical Art Clinic Podhale.
 5. Konkurs odbywa się równocześnie za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067921482651 i portalu Instagram: https://instagram.com/medical_clinic_podhaleart?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
 2. napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym 3 słów najlepiej opisujących Twoją mamę
 3. polubieniu i udostępnieniu posta konkursowego (jeśli Twój profil nie jest publiczny, wyślij do nas w wiadomości prywatnej dowód (zrzut ekranu) dodanej relacji lub udostępnionego postu.
 4. zaproszenia do wzięcia udziału w zabawie 2 osób (oznaczenia 2 aktywnych kont).
 5. Wyłonienie zwycięzcy odbywa się drogą losowania.
 6. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca
 7. Każdy uczestnik może dodać tylko 1 komentarz.
 8. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca powinien skontaktować się z organizatorem konkursu w celu odebrania nagrody poprzez umówienie terminu wizyty.
 9. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na swoim profilu.
 10. Organizator zwraca uwagę na zachowanie kultury w wypowiedziach. Komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
 11. Nagrodami w konkursie są:
  • Zabiegi bankietowe dla dwóch osób na obszar twarzy
  • Do wyboru: Geneo, Aquapure, Mesoeclat, Peeling chemiczny na obszar twarzy
 12. Nagrodę można odebrać umawiając się telefonicznie bądź w recepcji naszej kliniki.
 13. Nagrodę należy odebrać w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu (t.j. 7.06.2023) i wykorzystać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024, po tym czasie nagroda traci ważność.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 16. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@medicalzakopane.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Urodzinowy Konkurs).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medical Art Clinic Podhale w Zakopanem. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Medical Art Clinic Podhale.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Medical Art Clinic Podhale
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.