Kup Voucher! Idealny pomysł na prezent!
Nowa placówka w Nowym Targu, kliknij!
Regulamin KONKURSU “Rozpocznij jesień z gładkim ciałem!”
Opublikowano:

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Medical Art Clinic Podhale M.Szczepaniak, z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 7 , NIP: 7361741342

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.

6. Konkurs trwa od 14 września 2023 do 2 października 2023 (do godziny 10:00)

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a firmy Medical Art Clinic Podhale.

8. Konkurs odbywa się równocześnie za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067921482651 i portalu Instagram: https://instagram.com/medical_clinic_podhaleartigshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na:

  • Polubieniu i udostępnieniu posta konkursowego.
  • Zaobserwowanie oficjalnego profilu Medical Art Clinic Podhale.
  • Zaproszenia do wzięcia udziału w zabawie 2 osób (oznaczenia aktywnych kont).

10. Wygrywa autor komentarza (pod postem konkursowym) z największą ilością polubień.

11. W konkursie zostanie wyłoniony tylko 1 zwycięzca.

12. Każdy uczestnik może dodać tylko 1 komentarz (liczy się liczba polubień komentarza, nie ilość dodanych komentarzy!)

13. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca powinien skontaktować się z organizatorem konkursu w celu odebrania nagrody poprzez umówienie terminu wizyty.

14. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na swoim profilu.

15. Organizator zwraca uwagę na zachowanie kultury w wypowiedziach. Komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

16. Nagrodami w konkursie jest: Depilacja laserowa (pakiet 8 zabiegów) Do wyboru 1 obszar: pachy, bikini, wąsik, broda.

17. Nagrodę można odebrać umawiając się telefonicznie bądź w recepcji naszej kliniki.

18. Nagrodę należy odebrać w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu (t.j. 2.10.2023) i wykorzystać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024, po tym czasie nagroda traci ważność.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@medicalzakopane.pl

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Urodzinowy Konkurs).

24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medical Art Clinic Podhale w Zakopanem. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Medical Art Clinic Podhale.

27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Medical Art Clinic Podhale

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.