Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko (placówka w Nowym Targu)
Opublikowano:

Nazwa jednostki organizacyjnej: Medical Art Clinic Podhale M.Szczepaniak, ul. Kopernika 7, 34-400 Nowy Targ. Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
  • CS 8200 3D nr KDIL029,
  • Soredex Minray FIN 00031.
 • uruchamianiu pracowni: decyzja PWIS 1/152/2023, zgoda PWIS – decyzja z dnia 23.11.2023 r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego / w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od.stycznia 2023 r.. do grudnia 2023 r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej < 0,5 mSv.

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych:

 • tak – wynik poniżej 0,5 mSv na rok – protokół pomiarów dostępny w jednostce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok,
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.